سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ارائه دهنده مقاله
همایون کتیبه – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی عالی انوری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه کاشان

چکیده:

یکی از روش های پرکاربرد در تحلیل میزان نشت در پروژه های تونل سازی، استفاده از نرم افزارهای عددی است. هنگام احداث سازه های هیدرولیک مانند تونل انتقال آب بررسی وضعیت نشت آب است که می تواند در انتخاب نوع مصالح، ابعاد شبکه تزریق و تاثیر نفوذ آب بر پایداری سازه های طبیعی و مصنوعی نقش تعیین کننده ای داشته باشد. در این مقاله برای پیش بینی میزان جریان آب ورودی به تونل در توده سنگ ناپیوسته، تحلیل عددی انتخاب شد. یکی از روش هایی که در تحلیل عددی، محیط ناپیوسته کاربرد فراوان دارد، روش المان مجزاست. به این دلیل مدلسازی محیط ناپیوسته به کمک نرم افزار یودک که مبتنی بر روش المان مجزاست و قابلیت مدلسازی جریان سیال در سیستمی از بلوک های نفوذناپذیر و بررسی رفتار هیدرومکانیک محیط را داراست، انجام شد. برای درک بهتر میزان آب ورودی به تونل، یک مدل ساده فرضی از توده سنگ ناپیوسته ساخته شد. مدل از یک بلوک با طول ۵۰m و عرض ۵۰m با چند دسته درزه و تونلی با قطر ۷/۸ متر که تقریباً در مرکز قرار گرفته، تشکیل شده است. همچنین با توجه به سطح ایستابی و وضعیت زمین شناسی ۱۵ مقطع مختلف در نظر گرفته شد که میزان نشت کلی آب به تونل ۷۵/۴ لیتر بر ثانیه در ۱۳۰۰ متر از طول تونل پیش بینی شد.