سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد شرعیات – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله مسئله کمانش پیچشی یک پوسته استوانه ای کامپوزیتی دارای تغییر شکل اولیه، به روش عددی تحلیل می گردد. تغییرات مولفه های جابجایی پوسته، بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم پوسته ها بیان می شود. با استفاده از روابط غیر خطی کرنش – جابجایی von-Karman و بکارگیری روش کمینه سازی انرژی پتانسیل کل سیستم، معادلات حاکم بر سیستم استخراج می گردند و برای حل انها، از روش اجزا محدود استفاده می شود. بار کمانش با بکارگیری معیار پایداری بودیانسکی تعیین می شود و در نهایت نتایج در دو حالت پیش کمانش و کمانش ارائهشده و تاثیر پارامترهای مختلف روی بار کمانش بررسی می شود.