سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب بهمنی کشکولی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
امین کشاورز – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

در این مقاله، پدیده تحکیم غیرخطی در لایه رسی اشباع و همگن مورد بررسی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن مدل های زهکشی مختلف که نسبت به زمان متغیر می باشند، میزان فشار آب حفره ای اضافی در عمق لایه محاسبه می گردد. برای مدل سازی و تحلیل عددی از روش دیفرانسیلکوادریچر تعمیم یافته ) GDQ ( استفاده شده است. برای تحلیل، ابتدا دامنه متغیرهای مستقل یعنی زمان و عمق لایه رسی، توسط سریChebyshev-Gauss-Lobatto گسسته سازی شده و سپس دستگاه معادلات غیرخطی حاصل از روش GDQ با استفاده از روش نیوتن رافسون – حل می شود. نتایج تحلیل نشان می دهد که روش دیفرانسیل کوادریچر تعمیم یافته علاوه بر سادگی، دارای دقت بسیار بالایی در محاسبه فشار آبحفره ای اضافی می باشد