سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا عباس زاده – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
احسان سبحانی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

چکیده:

تحلیل پایداری شیروانی به منظور تعیین ضریب اطمینان درسطح لغزش مورد نظر و تعیین محتمل ترین فرایند گسیختگی و کمترین ضریب اطمینان مربوطه به ان انجام میگیرد برای بررسی پایداری شیب ها روش های مختلفی وجود دارد که هرکدام از آنها دارای مزیت ها و معایب خاصی هستند درسالهای اخیر تحلیل تغییر شکل خاک با استفاده از روشهای عددی توسط برخی محققین ارایه شده است این روشها کارایی بالایی درتحلیل پایداری شیب های خاکی و به دست اوردن ضریب اطمینان معقول داشته است این مقاله به تحلیل عددی پایداری شیروانی خاکی درحالت کرنش صفحه ای با استفاده از معیار موهر کولمب پرداخته است که درآن به ارزیابی تاثیر تغییرات درپارامترهای ورودی مساله مانند وزن واحد خاک پارامترهای مقاومتی خاک زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک و پارامترهای مکانیکی خاک و … برپارامترهای خروجی مساله پرداخته شده است و همچنین تغییر درنوع المان ها و تغییر درمش بندی شیروانی و مقایسه ان ها درجواب نهایی مساله مورد بررسی قرارگرفته است.