سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجتبی قدمگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان
محمود نیکخواه شهمیرزادی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان

چکیده:

میخکوبی خاک یکی ازروشهای مسلح کردن خاک است که درپایدارسازی شیب ها و گودبرداریها رایج شده است یکی ازنکات قابل توجه دراین روش ملاحظات فنی و اقتصادی طرح ارایه شده تحت شرایط مختلف خاک موجود درمحل است جهت طرح پایداری گود به روش میخکوبی درمطالعه حاضر ازنرم افزار FLAC برپایه روش کاهش مقاومت برشی استفاده شده است بدین منظور طرح گود باخاک ماسه ای بامقادیر () زاویه نصب میخ و سربارهای مختلف با تسلیح به روش میخحوبی ارایه شده و ضریب اطمینان هرطرح جهت مقایسه و بررسی تاثیر هرمتغیر بدست می آید