سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد نقاش نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک
نیما امانی فرد – دانشیار دانشگاه گیلان
حامد محدث دیلمی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

درتحقیق حاضربه بررسی میدان جریان و دما در روش خنک کاری لایه ای از طریق یک ردیف سوراخ منصل استوانه ای برروی یک صفحه تخت تحت شرایط سه بعدی آشفته غیرقابل تراکم و پایدار با استفاده از کد Fluent پرداخته شده است شبیه سازی ها با استفاده از یک شبکه سازمان یافته غیریکنواخت و شش وجهی شامل کانال جریان اصلی مجرای تزریق و محفظه تزریق توسط مدل آشفتگی low-Re k-e لاندر – شارما انجام گرفته که جهت گسسته سازی ترم فشار از روش استاندارد و برای سایر ترم های معادلات از تقریب مرتبه دوم و همچنین برای حل توام میدان فشار و سرعت از الگوریتم سیمپل استفاده شده است مطالعه حاضردرزوایای تزریق ۲۰ و ۳۵ و ۵۰درجه به ازای سه نسبت طول به قطر سوراخ ۱/۷۵ و ۵و ۸ برای نسبت دمشهای ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۱ و نسبت چگالی های ۱/۲ و ۱/۶ و ۲ صورت گرفته و معیارعملکرد خنک کاری کارایی آدیاباتیک خنک کاری لایه ای درپایین دست سوراخ تزریق انتخاب شده که نتایج عددی درمقایسه با داده های تجربی و عددی دیگر از تطابق خوبی برخوردارمیب اشد.