سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا ناطقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید-گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دا
دکتر ناصر سلطانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک-دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا رفتار سازه یک مجموعه پوسته سه لایه فلزی کاروگیتی با استفاده ازروش اجزای محدود مورد بررسی قرارگرفته است سپس جهت تایید و حصول اطمینان از نتایج حاصله از روش عددی و اصلاح شبیه سازی سازه نمونه واقعی ساخته شد و با نصب کرنشسنج درنقاط مختلف سازه و اعمال فشارپنوماتیکیدرفضای بین پوسته داخلی و خارجی نتایج تجربی نیز بدست امد. اختلاف نتایج تجربی و عددی درحد قابل قبول بود با استفاده از نتایج اصلاحات لازم بروی مدلهای اجزا محدود صورتگرفت و عوامل ایجاد خطا بررسی گردید در نهایت پیشنهادات لازم جهت بهینه سازی ارایه گردید.