سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود شریعتی – دانشگاه صنعتی شاهرود
عبدالحسین فریدون – دانشگاه سمنان
امین اکبرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

دراین مقاله کمانش استوانه های دارای گشودگی از جنس فولاد ضدزنگ )stainless steel c116 Ti( تحت بارگذاری مایل با استفاده از روش المان محدود بررسی شده است تاثیربرخی از پارامترهای هندسی همچون قطرگشودگی موقعیت گشودگی و طول استوانه و زاویه استوانه برروی بار بحرانی کمانش این پوسته ها مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که افزایش قطر گشودگی بار بحرانی کمانش را به شدت کاهش میدهند و نیر تغییر زاویه استوانه تاثیرات قابل ملاحظه ای بربار کمانش می گذارد همچنین با افزایش طول استوانه تاثیر وجود گشودگی به شدت افزایش می یابد تحلیل عددی به کمک نرم افزار المان محدود اباکوس Abaqus 6.10.1 انجام گرفته که چندین تست تجربی به کمک دستگاه سرهیدرولیک INSTRON8802 دقت تحلیل های عددی رانشان میدهد.