سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی علا – کارشناس ارشد عمران خاک و پی
سید محسن مقدس – کارشناس ارشد عمران مدیریت ساخت
وحید حسینی تودشکی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان
زهرا تات – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

در این مقاله برای تحلیل داده های تحقیق از روشهای عددی استفاده شده است در روش عددی ابتدا نسبت تنش ها به دست آورده شده و تمرکز تنش در پیرامون تونل تعیین گردیده است سپس مدل رفتاری مناسب با توجه به اطلاعات و شرایط موجود در محیط تعیین گردیده است آن گاه به کمک نرم افزار Rock tab پارامترهای مقاومتی توده سنگ به دست آورده شده است سپس با نرم افزار phase 2 مدلسازی تونل با مقادیر فاکتور به هم ریختگی مختلف صورت گرفت پس از آن مقادیر جابجایی ها و شعاع زون پلاستیک در سقف و دیواره تونل های مدلسازی شده بدست آمد مقایسه نتایج حاصل بیانگر اختلاف قابل ملاحظه جابجایی روی دیواره سقف تونل ها می باشد که در هر مورد بهترین روش حفاری را می توان مشخص نمود