سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان سبحانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
همایون کردی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

مقوله انتشار امواج یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در صنایع نظامی استخراج معادن وساخت و ساز می باشد انفجار همواره به عنوان یک منبع موج حائز اهمیت بوده است در اثر انفجار ماده منفجره درداخل یک محیط پیوسته در زمان کوتاهی انرژی قابل توجهی آزاد می گردد این انرژی ماده منفجره بصورت امواج لرزه ای دردرون محیط منتشر می شود و ذرات محیط را به ارتعاش در می آورد در بررسی های مربوط به تاثیر انفجار بر محیط محیط پیوسته به مثابه محیط انتقال دهنده امواج بارهای ضربه ای را به سازه ها سامانههای نگهدارنده مناطق مسکونی و تاسیسات منتقل می کند با گذشت زمان جذب انرژی در محیط منجر به تضعیف انتشار موج و د رنهایت سبب میرا شدن موج می گردد. عوامل متعددی در یک محیط پیوسته وجود دارد که در تسریع میراییموج موثر هستند از جمله نوع خاک، میرایی مصالح، تخلل، دانسیته، درصد رطوبت ، اشباع شدگی و …