سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
منصوره کدخدای بلقور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

در سالهای اخیر روش میکروتونلینگ رشد سریعی نسبت به روشهای حفاری روباز داشته است میکروتونلینگ روشی است برای نصب خطوط لوله کانالها و آبروها که در ان از جک های هیدرولیکی بسیار قوی بریا راندمان لوله هایی با طرحی مخصوص استفاده می شود لوله ها در پشت سپر قرار گرفته وهمزمان با حفر زمین توسط سپر به درون زمین رانده می شوند حاصل این روش احداث یک خط لوله انعطاف پذیر ناتروا و به لحاظ سازه ای مقاوم است روش میکروتونلینگ به شدت حمل مصالح از محل فعالیت های اجرایی را کاهش میدهد و باعث میشود تعداد دفعات تردد ماشین الات و تجهیزات به طور قابل ملاحظه ای کم می شود ودرنتیجه حوادث مرتبط با آنها نیز کاهش یابد. با توجه به اینکه دراین روش تقریبا تمام فعالیت در زیرزمین انجام می شوند مداخله ناچیزی با محیط زیست اطراف دارد در نتیجه میزان تخریب محیط بسیار ناچیز است.