سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان لشگری – کارشناسارشد مهندسی مکانیک، مدرسدانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، گ
مهیار لیریائی – کارشناسارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، هم

چکیده:

در این مقاله، عملکرد سیکل بازگشت پذیر دیزل با ضرایب گرمائی ویژه متغیر سیال عامل به کمک روشهای عددی تحلیل شده است. رابطه بین کار مخصوص خروجی و نسبت تراکم سیکل و نیز رابطه بین راندمان حرارتی و نسبت تراکم به صورت عددی شبیهسازی شده است. همچنین، تاثیر ضرایب گرمائی ویژه سیال عامل بر روی عملکرد سیکل تحلیل گردیده است. نتایج نشان داد که تاثیر ضرایب گرمائی ویژه متغیر سیال عامل بر عملکرد سیکل مشهود بوده و در تحلیل سیکل های واقعی باید درنظر گرفته شود.