سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی جزایری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
احسان ملاحسن زاده خویی – دانشجوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندس مکانیک
مجید قاسمی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

یک مدل ریاضی، دو فاز ( حوزه گاز و مایع )، غیرتعادلی، برای بررسی آغاز و رشد گردش آزاد در داخل مخازن کرایجنیک، ناشی از انتقال حرارت از اطراف، بسط داده شده است . یک مدل دوبعدی برای حوزه مایع به کار گرفته شده در حالیکه یک مدل ترمودینامیکی برای حوزه گاز مد نظر قرار گرفته است . مدل ریاضی در حوزه مایع شامل معادلات پایستگی جرم، مومنتوم و انرژی بوده که تقریب بو زینسک به آن کوپل شده است (چگالی سیال به غیر از قسمت بویا نسی در معادله مونتوم ثابت فرض شده است ) . رفتار گاز همانند یگ گاز ایده ال فرض شده است . ماهی ت وابسته به زمان انتقال حرارت از محیط اطراف به مخزن مورد بررسی قرار گرفته است . جوشش در زمان مورد بررسی اعمال نگردیده است . انتقال جر م و انرژی بین حوزه مایع و گاز سبب می گردد تا فشار و دماهای گذرا یی را در حوزه گاز داشته باشیم . کوپل کردن دو حوزه از طریق بالانس انرژی و براساس مفهوم ریز لایه ها در سطح تماس بین گاز و مایع به انجام می رسد . معادلات دیفرانسل پاره ایغیرخطی در حوزه مایع با به کار گیری روش حجم محدود با توجه به یک شبکه یکنواخت و به کارگیری الگوریتم سیمپل برای تعیین کانتورهای دمایی و میدان های سرعت به کار رفته است .