سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر پوری رحیم – مدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع)_ دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل
حسین عموشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی امینی – دانشجوی دکتری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در مقاله حاضر مساله شکست سد در اثر تهدیدات نظامی به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات مربوط به سیلاب ناشی از آن با استفاده از روش پیشنهادی بدست آمده است. همچنین نتایج حاصل از مطالعه موردی شکست سد ارداک و پیامدهای ناشی از آن در مورد روستای ارداک (به عنوان یک نمونه) با استفاده از روش مورد بحث ارائه شده است. در این روش ابتدا سه نوع بازشدگی فرضی مستطیلی برای دیواره سد منظور شده و با استفاده از منحنی حجم-ارتفاع مخزن و انداز هگیری دبی خروجی از بازشدگی ها به ازای سطوح مختلف آب در مخزن، هیدروگراف شکست سد برای هر سه نوع بازشدگی بدست آمد. در ادامه معادلات هذلولوی مربوط به جریان غیردایم در کانالهای منشوری با استفاده از روش منحنیهای مشخصه حل شده است. در هر نقطه از پایین دست سد، مدت زمان لازم برای رسیدن سیلاب حداکثر و نیز بیشینه ارتفاع آب به عنوان نتیجه آنالیز قابل حصول می باشد