سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر ارجمندکرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

عملکرد فشاری و خمشی ستونهای کوتاه بتنی دارای بتن و ابر بتن خودمتراکم (High Performance High Strength Self Compacting Concrete, HPHSSCC که با الیاف FRP تقویت شده اند با نرم افزار اجزا محدود .ANSYS مورد ارزیابی قرارگرفته و دراینجاگزارش شده است ابتدا چنین بتنی طراحی و اجرا شده و با نصب کرنش سنج برنمونه های فشاری بتن نمونه ها تحت آزمایش فشار قرارگرفته و نمودار تنش کرنش انها بدست آمد سپس با استفاده از دیاگرام تنش کرنش ایننوع بتن مدلسازی ستونها درنرم افزار انجام شده و دیاگرام تداخلی آنها با خروج ازم رکزیت صفر تا بینهایت ترسیم شده و نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه و گزارش شده است پس از ان ستونها با الیاف FRP بصورت دورپیچ تقویت شده اند تا تاثیر مقاوم سازی برمقاومت نهایی ستون بررسی گردد.