سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاله قاسمی – کارشناس ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
فریدون مقدس نژاد – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر تهران
اسماعیل افلاکی – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر تهران

چکیده:

زهکشی یکی از مهمترین فاکتورهای طراحی روسازی است متاسفانه در ایران به این فاکتور بطور موثر توجه نمی شود وجود آب در سیستمهای روسازی یکی از اصلی ترین پارامتر شکست روسازی می شود اگر آب را بدون تاخیر و قبل از آسیب رساندن به روسازی خارج کنیم عمر خدمت روسازی تا ۵۰ درصد افزایش می یابد عمر روسازی با مدت زمان باقیمانده رطوبت اضافی درروسازی رابطه مستقیم دارد برای طراحی روسازی و استفاده از معیارهای زهکش و مطابقت دادن آن با شرایط میدانی درک مکانیسم جریان آب در سیستم روسازی ضروری است بیشتر معیارهای زهکشی تحت شرایط اشباع توسعه پیدا کرده است در صورتیکه سیستمهای روسازی کاملا اشباع فقط تحت شرایط محیطی خاص رخ میدهد دراین تحقیق حرکت آب در سیستم روسازی انعطاف پذیر و غیراشباع مدل شده تاثیر خواص مصالح درمدت زمان باقیماندن آب در سیستم روسازی و اثرات سطح آب زیرزمینی لایه بندی، زهکش جانبی درزهکش سیستم های روسازی انعطاف پذیر ارزیابی شده است.