سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهراب جسمانی – دکتری مهندسی عمران،مکانیک خاک و پی، دانشیاردانشگاه بین المللی امام
سیده هدی نبوی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین

چکیده:

شمع ها در حالت اجرا در خاک های بسیار سست و کم مقاومت و در سازه هایی همانند پل ها و اسکله های دریایی که طول قابل توجهی از آن به صورت آزاد و محافظت نشده بالای سطح زمین قرار دارد، در معرض خطر کمانش قرار دارند. به دلیل پیچیده بودن مسئله کمانش شمع و تأثیر آن بر ناپایداری سازه، لازم است رفتار و اندرکنش شمع در خاک را به روش دقیقی شناخت. در این رابطه مطالعات آزمایشگاهی متعددی رفتارکمانشی شمع را مورد بررسی قرار داده اند اما تحقیقات تئوری و کامپیوتری اندکی در این زمینه مخصوصاً در حالت بارگذاری محوری شمع موجود می باشد. در تحقیق حاضر مجموعه تحلیل هایی بر اساس روش عددی با استفاده از یک نرم افزار المان محدود بر روی شمع های بتنی کاملاً مدفون و نیمه مدفون در خاک ماسه ای تحت بارگذاری قائم با کمک مدلسازی الاستوپلاستیک و سه بعدی انجام شد. سپس نتایج تحلیل عددی با نتایج مطالعات آزمایشگاهی پیشین مقایسه گردید و ملاحظه شد تطابق خوب و قابل قبولی بین نتایج موجود می باشد. پس از کالیبره کردن نتایج واطمینان از صحت عملکرد نرم افزار ، آنالیز حساسیتی با تغییر پارامترهای طول کلی و آزاد(محافظت نشده) شمع، خصوصیات ژئوتکنیکی خاک از قبیل چسبندگی، زاویه اصطکاک، وزن مخصوص ومدول الاستیسیته انجام شد و تأثیر پارامترهای مذکور بر بار کمانشی شمع مورد بررسی قرار گرفت.