سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهراب جسمانی – دکتری مهندسی عمران مکانیک خاک و پی استادایر دانشگاه بین المللی امام
سیده هدی نبوی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

شمعها در حالت اجرا در خاک بسیار سست و در سازه هایی همانند پلها و اسکله های دریایی که طول قابل توجهی از آن بصورت ازاد بالای سطح زمین قرار دارد در معرض خطر کمانش قراردارند به دلیل پیچیده بودن مسئله کمانش شمع و تاثیر ان بر ناپایداری سازه لازم است رفتار و اندرکنش شمع در خاک را به روش دقیقی شناخت در تحقیق حاضر مجموعه تحلیلهایی براساس روش عددی با استفاده از یک نرم افزار المان محدود برروی شمعهای بتنی کاملا مدفون و نیمه مدفون در خاک ماسه ای انجام شد. سپس نتایج تحلیل عددی با نتایج مطالعات ازمایشگاهی پیشین مقایسه گردید و ملاحظه شد تطابق قابل قبولی بین نتایج موجود می باشد پس از کالیبره کردن نتایج انالیز حساسیتی با تغییر پارامترهای طول شمع، خصوصیات ژئوتکنیکی خاک از قبیل چسبندگی زاویه اصطکاک و … انجام شد و تاثیر پارامترهای مذکور بر بار کمانشی شمع مورد بررسی قرارگرفت.