سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن مسلمی نایینی – استادیار گروه ساخت و تولید -دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا یزدانمهر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک -شرکت تام ایران خودرو
محمد حسین پور گللو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید -دانشگاه تربیت مدرس
حامد دیلمی عضدی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک -ساخت وتولید – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند یکنواخت کردن فرایندی است که در آن ورق -میله و یا حتی لوله پس از عبور کردن از میان یک سری غلتک دورانی به یکنواختی مطلوب دست پیدا میکند.این فرایند شامل تغییر شکلهای الاستیک و پلاستیک بصورت متناوب میباشد به این لحاظ مطالعه رفتار ورق بسیار پیچیده است.در این مقاله یک روش تحلیل عددی الاستو پلاستیک دو بعدی مبتنی بر روش تفاضل محدود برای پیش بینی رفتار ورق در حین فرایند ارایه شده است.با استفاده از ان اثر متغیرهای مختلف نظیر انحنای اولیه انحنای کاری و تداخل غلتکها بر روی محصول نهایی بررسی شده است. بکارگیری این مدل ضمن کاهش سعی و خطا و هزینه های ناشی از آن به تولید با کیفیت بالا کمک میکند.