سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فهیمه مهدی نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مهمترین چالشها در سدسازی علاوه بر طراحی و اجرای آن ها کنترل ایمنی و پایداری سازه در طول دوران ساخت آبگیری و بهره برداری می باشد از این رو برای دستیابی به رفتار واقعی سد از ابزارهای ویژه ای در نقاط مختلف این سازه خاکی از جمله پی، بدنه، تکیه گاه ها و سازه های جانبی استفاده می شود این ابزارها داده های لازم را بصورت مستمر و به منظور تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد سد ثبت می کنند دراین پژوهش با استفاده ازنرم افزار plaxis مقادیر تغییر شکل های داخلی فشارهای آب منفذی و تنشهای کل اندازه گیری شده در هسته سد مسجد سلیمان با مقادیر به دست آمده از رفتارنگاری در حین ساخت و اولین آبگیری مقایسه شده است.