سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الیاس عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد محمدی اقدم – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از اجزا اصلی در سازه ها، ورق مرکب نازک با سطوح القایی یا محرک های اتصالی می باشد. تئوری های مختلفی در زمینه پیش بینی خمش ورق های لایه ای با لایه های محرک ارائه شده است. در این مقاله ابتدا روابط حاکم بر خمش ورق مرکب با لایه های پیزو الکتریک ارائه می گردد، سپس روش توسعه یافته کانتروویچ ذکر گردیده و در ادامه امکان کاربرد این روش برای بدست آوردن جواب نیمه تحلیلی فرم بسته برای مسائل الاستیسیته دو بعدی در دستگاه مختصات قطبی بررسی می شود. خمش ورق قطاعی با محرک های پیزو الکتریک نازک، با لبه های گیردار تحت بارگذاری یکنواخت و ناشی از نیروی القایی مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از روش توسعه یافته کانتروویچ، به همراه تکنیک باقی مانده وزنی معادله دیفرانسیل مرتبه چهار حاکم به دو معادله دیفرانسیل معمولی براساس ترم هایr,θ تبدیل می شود. این معادلات می توانند با استفاده از روش گالرکین و یا روش حداقل انرژی پتانسیل کل نیز بدست آیند. سپس این معادلات دیفرانسیل معمولی بدست آمده بهصورت تکراری در حالت تحلیلی حل می شوند