سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین ابراهیمی مقدم – عضوگروه مکانیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مسعود سروقدی – عضوگروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
ارش خواجه – عضوگروه مکانیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

چکیده:

صفحه های مستغرق سازه هایی هستند که به منظور عمیق کردن کانال برای اهداف کشتیرانی،انتقال رسوبات از مقابل دهانه آبگیر و یا جلوگیری از فرسایش قوس خارجی به کار می روند . در این مقاله با شبیه سازی عددی الگوی جریان حول یک صفحه با زوایای مختلف در یک کانال مستطیلی با کف صلب با استفاده از نرم افزار فلوئنت و مقایسه نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی، علاوه بر تعیین زاویه بهینه، الگوی جریان حول صفحه و کارایی مدل های آشفتگیk -e , RSMدر شبیه سازی الگوی جریان مورد بررسی قرار گرفته است