سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی فرزان – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
همایون امداد –
ابراهیم گشتاسبی راد –

چکیده:

جداکننده های فراصوت ابزاری جدید درجهت خشک کردن گاز طبیعی وجداکردن قطرات مایع و جامد محسوب می شوند این نوع از جداکننده ها به دلیل سبکی و آسانی کاربری توسعه زیادی یافته اند دراین مقاله با ارایه یک کدکامپیوتری به زبان FORTRAN مدلسازی عددی این جداکننده ها صورت گرفته است جهت مدلسازی از یک نازل فراصوتی و معادلات اولر برای بدست آوردن مشخصه های میدان جریان استفاده شدها ست قطرات آب و دیگر هیدروکربن های سنگین که به درون جداکننده ها واردمی شوند به دلیل وجود دمای بسیار پایین و فشارمناسب ناحیه فراصوت رشد می کنند افزایش شعاع قطرات باعث کاسته شدن مقدارجز جداشونده می شود به دلیل وجود جریان چرخشی درناحیه فراصوت قطرات رشد کرده به سمت دیواره جذب میشود با جذب و جمع آوری قطرات روی دیواره گاز طبیعی با درصد بالایی خ شک می شود زاویه پره ها تاثیرزیادی درایجاد جریان چرخشی و راندمان جداکننده های فراصوت دارد با افزایش زاویه پره ها راندمان جداکننده ها افزایش می یابد.