سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اصغر نوروری – دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
احمد اسدی – دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
علیرضا امیری – دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

امروزه تاسیسات زیرزمینی بخشی جدایی ناپذیر از زیر ساخت های یک جامعه مدرن بوده و دامنه وسیعی از کاربردها نظیر تونل های مترو، بزرگراه ها، تونل های انتقال آب و فاضلاب را شامل می شوند. در همه این موارد لزوم نگهداری این تونل ها و کنترل جابجایی های محیط اطراف تونل از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه یکی از تونل های جمع آوری آبهای سطحی جنوب تهران به نام تونل کارگر سامانی با استفاده از روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل های عددی نشان میدهد که محیط اطراف تونل قبل از نصب نگهداری دارای رفتاری پلاستیک بوده و ریزشی می باشد که پس از اعمال سیستم نگهداری مناسب، فاکتور ایمنی به میزان مناسبی ارتقا یافته و منطقه پلاستیک از بین می رود.