سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود ترابی آزاد – دانشیار دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عبدالحسین نوروزی – کارشناسی ارشد فیزیک دریا دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد حسین صادقی – کارشناسس ارشد معماری کشتی – سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به اهمیت کاهش درگ و بهبود دریامانی در شناورهای تندروی دوبدنه، توسعه مفهوم هیدروفویل در شناورها بسیار ضروریست. لذا با تحلیل عددی یک فویل از مقاطع اپلر در نرم افزار عددی اتووینگ، و همچنین بررسی تأثیر نیروهای وارد بر آن در عملکرد هیدرودینامیکی یک مدل کاتاماران پروازی (سرشی)، به بررسی شناورهای هایسوکت پرداخته می شود. بدین صورت که نیروهای وارد بر شناور و عملکرد دینامیکی آن در آب آرام، با تلفیق تحلیل عددی نرم افزاری، و کد تهیه شده برای بدن ههای مدرن، استخراج گردید. نتیجتاً با دستیابی به روشی جهت طراحی شناور و محاسبه مقاومت هایسوک ت در مرحله طراحی مفهومی، کاهش مقاومت معادل ۱۰ تا ۳۰ درصد برای شناور در سرعتهای مختلف بدست آمد.