سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا اسمائی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود حق شناس فرد –
ارجمند مهربانی –
محسن نصراصفهانی –

چکیده:

دراین تحقیق از دینامیک سیالات محاسباتی برایمدلسازی جریان و انتقال حرارت دو بعدی همراه با تغییر فاز دریک لوله گرمایی نوع ترموسیفون استفاده شد سیال کاری موردب ررسی نانوسیال اکسید مس درسیال پایه آب مقطر بود مدلسازی جریان دو فازی به طور جداگانه با مدل حجم سیال VOF و نیز به روش کدنویسی و با درنظر گرفتن اثرات گازهای غیرقابل میعان UDF انجام شد جابجایی آزاددرداخل ترموسیفون و پدیده چگالش و تبخیر توسط محاسبات CFD شبیه سازی گردید برطبق نتایج بدست امده مشخص است که استفاده از نانوسیال آب / اکسید مس بجای آب درترموسیفون باعث بهبودعملکرد وافزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی می گردد بعنوان نمونه ضریب انتقال حرارت جابجایی در بار حرارتی ۸۰ کیلووات برمتر مربع درنانوسیال به میزان ۳۵ درصد از آب بیشتر می باشد توزیع دمایی و ضریبانتقال حرارت بدست آمده از محاسبات CFD با نتایج تجربی مورد مقایسه قرارگرفت تطابق خوبی مشاهده گردید.