سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحیم ابراهیمی – استادیار دانشگاه شهرکرد دانشکده کشاورزی
مرضیه حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد

چکیده:

دراین تحقیق روابط و حالات ترمودینامیکی یک چرخه استاندارد هوای میلر با در نظر گرفتن عوامل بازگشت ناپذیر خارجی و داخلی ارائه شده است. برای تحلیل عملکرد چرخه ی میلر، ابتدا درجه حرارت در نقاط اصلی کارکرد چرخه که عبارتند از شروع فرایند تراکم ، پایان فرایند تراکم، انتهای فرایند احتراق و انتهای فرایند انبساط محاسبه می شود را بدست آورد ه و سپس با شناخت درجه حرارت نقاط اصلی، بازده حرارتی و توان خروجی چرخه براساس تاثیر عوامل مختلف بازگشت ناپذیری و نسبت تراکم به کمک تحلیلهای عددی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که عوامل فوق تاثیر کاملا مشهودی در محاسبه عملکرد نهایی چرخه دارند و بازده حرارتی و توان خروجی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند.