سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معین بهادری – کارشناس ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
حسن بخشنده امنیه – استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

کنترل نتایج عملیات انفجار از فاکتورهای مهم و ضروری بکارگیری در پروژه های معدنی و عمرانی است. انرژی آزاد شده در هر عملیات انفجار علاوه بر کارکردهای اصلی می تواند موجب وارد آمدن خ سارت به محیط اطراف شود. امروزه روش های متنوعی برای کنترل آثار نامطلوب انفجار استفاده می شود. یکی از روش های کنترل نتایج انفجار استفاده از روش های خرج گذاری با عدم جفت شدگی کامل در چال انفجاری است. در این روش فضای خالی بین ماده منفجره و چال انفجاری می تواند توسط آب پر شود. در اثر فرآیند تراکم آدیاباتیک در بخش جفت نشده، انرژی موج تراکمی اعمال شده به توده سنگ مجاور چال کاهش یافته و شعاع مناطق پودر شده و طول ترک های شعاعی حاصل از انفجار کنترل می شوند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار المان مجزای UDEC نحوه انتشار ترک های اطراف چال انفجار در حالت های جفت شده و عدم حفت شدگی در چال های خشک و آبدار بررسی و نتایج آن با هم مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که استفاده از ماده منفجره به صورت مجزا علاوه بر کاهش میزان آسیب به جداره چال و کنترل ترک های شعاعی اطراف چال ا نفجار، لرزش زمین کمتری را سبب می شود و به منظور ایجاد سطح برش مناسب و کنترل مسیر انتشار ترک ها در توده سنگ، روش چال های آبدار پیشنهاد می شود.