سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی عصاریان نژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل گرایش سازه امن
قاسم حسن زاده –

چکیده:

نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی هایعددی نشان داده اند که دیوارهای محافظ می توانند تاثیر زیادی برکاهش بار انفجار وارد برسازه داشته باشند با این وجود در مراجع بارگذاری انفجاری مثل UFC و مقالات علمی چندان به این بحث پرداخته نشدها ست دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار ANSYS AUTODYN اثر وجود یک دیوار محافظ صلب درکاهش فشار ناشی از یک انفجار سطحی وارد بر ساختمان اصلی شبیه سازی شده است و پیک فشار وارد بر نقاط مختلف سازه در دو حالت با و بدون دیوار محافظ با هم مقایسه شده است که نشان میدهد استفاده از چنین دیوارهایی می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش بار انفجار داشته باشد نهایتا صحت روش مدلسازی با تحلیل مدلهای انجام شده در دیگر مراجع سنجیده خواهد شد.