سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد لایقی – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

با توجه به شرایط اقلیمی ایران، تولید برق بویژه در فصول گرم سال یکی از چالشهای جدی کشور بحساب می آید. یکی از موثر ترین عواملی که تاثیر مستقیم بر توان خروجی توربین گازدارد، دمای هوای ورودی به کمپرسور توربین گاز می باشد، به طوریکه با افزایشدمای ورودی، توان خروجی توربین گازکاهش می یابد. روشهای مختلفی جهت افزایش توان توربین در این شرایط وجود دارد که یکیاز آنها روش خنک کاری تبخیری مدیا می باشد. در این پژوهش، کلیه عملیات طراحی سیستم خنک کاری تشریح شده و یک کد کامپیوتری نوشته شده است بطوریکه بتوان با داشتن شرایط محیطی هر سایت و همچنین نوع توربین گاز، امکان استفاده از این نوعسیستم خنک کاری را برای یک نیروگاه خاص تحلیل نمود. بعلاوه، می توان با استفاده از این کد کامپیوتری میزان افزایش توان توربین گاز را در طی سال براورد نمود. در این پژوهش، نیروگاه سیکل ترکیبی فارس به عنوان یک نمونه عملی تحلیل شد و نتایج حاصل از کد با نتایج عملی مقایسه گردید و مطابفت خوبی مشاهده شد. درنهایت، مشخص گردید که امکان ۱۱ مگاوات افزایش در قدرت تولیدی این نیروگاه وجود دارد. همچنین با فرض اینکه توربین نیروگاه فارس در شهر های تبریز، رامسر و یزد نیز نصب شود، نتایج حاصل از کد نشان می دهد که بازده سیستم خنک کاری در شهرهای تبریز و رامسر در مقایسه با نیروگاه فارس و یزد پایین تر بوده و در واقع بهترین شرایط آب و هوایی برای نصب سیستم مذکور اقلیم گرم و خشک می باشد