سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرخ مبادرثانی – مربی- دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی ارومیه
ایرج میرزایی – مربی- دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی ارومیه
محمدبهشاد شفیع –
نادر عزیزی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

امروزه از وسایل و ابزارهای گوناگونی برای افزایش انتقال حرارت درسیستم ها، استفاده می شود. لوله های حرارتی-ضربانی ۱ یکی از ابزارهای جدید می باشد، که به واسطه بازدهی بالا مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله این گونه لوله های حرارتی به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج عددی حاصله با نتایج دیگر مقایسه شده است. در این تحقیق پارامترهای گوناگونی مانند تغییر دمای ستون های بخار، تغییرات جرم آنها و تغییرات آنتروپی برای دو فاز مایع و بخار بررسی شده است. این تحقیق نشان می دهد که تغییرات جرم ستون های بخار و آنتروپی آنها به صورت تناوبی، با توجه به تغییرات جرم و دمای آنها تغییر می یابد.