سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی معارفدوست – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
رضا معارفدوست – کارشناس ارشد عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

این مقاله به تحلیل ارتعاش صفحات حلقوی بکمک یک روش عددی میپردازد. مساله ارتعاشات آزاد صفحات حلقوی با استفاده از دو روشمربعات دیفرانسیلی و مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته حل شده است. معادلات دیفرانسیلی صفحات حلقوی به وسیله جداسازی مقادیر ویژه حل گردیده است. اثر روشd در صحت جوابهای حاصل از فرکانسهای طبیعی صفحات حلقوی سنجیده شده است. فرکانسهای بی بعد برای صفحات حلقوی ۰٫۵aبدست آمده و با نتایج تئوری مقایسه گردیده است. نتایج حاصل نشان دهنده بهبود روش تعمیم یافته و استفاده از این روش جهت حل دستگاه معاملات دیفرانسیل مسائل مهندسی می باشد