سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
سیدشاکر هاشمی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

ستونهای CFT به دلیل آنکه فواید قابل ملاحظهای دارند، به طور وسیعی در ساختمانهای چند طبقه مورد استفاد قرار میگیرند. از جمله مسایل تعیین کننده در مورد ستونهای CFT ، اتصالات به کار رفته در این ستونهاست. اتصال ایجاد شده باید به گونهای باشد که فولاد وبتن تواماً درباربری مشارکت کنند. در این مقاله، رفتار اتصال خمشی تیر به ستون CFT توسط بولتهای مهاری و ورق انتهایی بررسی میشود. این اتصال توسطنرم افزار اجزاء محدود ABAQUS مدل شده است. جزئیات اتصال پیشنهاد شده بگونهای است که مفصل پلاستیک در تیر تشکیل شده و شرط تیر ضعیف ستون قوی برقرار بوده و اتصال ازگیرداری کافی برخوردار میباشد. وجود بتن در ستون CFT باعث میشود تا میزان سختی اولیه و سختی بعد از تسلیم به طور قابل ملاحظهای افزایش یابد. در این حالت، بتن سبب می گردد تا سختی کافی در گوشه های ستون ایجاد شود و همچنین از حرکت رو به داخل جداره ستون جلوگیری به عمل میآورد