سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا محبوبی اردکانی – دانشیار دانشکده مهندسی آب ، دانشگاه صنعت آب و برق
حامد فامیل محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی ، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

به منظور حفظ ایمنی درگودبرداری های عمیق شهری، در کنار سازه هایی که سیستم پی آنها متشکل از گروه شمعها هستند، مدلسازی انجام یک گودبرداری عمیق در کنار بک گروه شمع دارای ۳ ردیف شمع به موازات دیواره گود که در هر ردیف تعداد زیادی شمع قرار دارد، بوسیله نرم افزار ABAQUS انجام شده است. علاوه بر بررسی اثر گودبرداری بدون جابجایی دیواره گود، تأثیر جابجایی سازه نگهبان از طریق جابجاییخطی دیواره گود مدل شده است، بصورتیکه لبه فوقانی دیوار ۰۵ سانتیمتر به سمت داخل گود جابجا می شود و لبه پایینی دیوار تغییر مکانی نمی- دهد. با افزایش جابجایی دیواره لنگر خمشی بوجود آمده در شمع ها تغییر می کند و همچنین سرشمع ها نیز جابجا می شوند؛ که نتایج این تغییرات روی نمودارهایی نمایش داده شده است