سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید صفاری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرخ مبادرثانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله پمپاژ مایع در داخل میکرو کانال به واسطه ایجاد و رشد حباب را به صورت سه بعدی با یک نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی ١ مطالعه می کند. رشد حباب در داخل میکروکانال اختلاف فشار و نتیجتا جریان به وجود می آورد. در ابتدا یک نتیجه تجربی، که مربوط است به نازل پرینتر ۸۰،BJ-با استفاده از نرم افزار شبیه سازی شده است. مقایسه نتایجتجربی با نتایج شبیه سازی هماهنگی مناسبی با یکدیگر دارد. با استفاده از این نتایج، دبی حجمی ایجاد شده در میکروکانال، در اثر ایجاد و رشد حباب نشان داده شده است. با مقایسه دبی حجمی در دو سر کانال مشخص می
شود که دبی حجمی در سمتی که ستون مایع از هیتر تا منبع طول کمتری دارد بیشتر است. در ادامه کار شارهای حرارتی را از طریق هیتر به مایع منتقل می کنیم تا تاثیر شار حرارتی بر رشد حباب و همچنین دبی حجمی ایجاد شده در آن بررسی شود. با افزایش شار حرارتی با مدت زمان انتقال حرارت ثابت ٢، شعاع حباب و در نتیجه دبی حجمی خروجی از دو سر کانال افزایش می یابد.