سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی غلامی – کارشناس حمل و نقل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
میثم ضیایی – معاون فنی و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
سعید نظافت – دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداریهای خراسان رضوی
وحید شهریاری – دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداریهای خراسان رضوی

چکیده:

تحلیل ظرفیت به فرآیند نظام مندی جهت تحلیل ظرفیت ارائه شده، ظرفیت مورد نیاز، و ارائه راهکارهایی جهت استفاده بهینه از ظرفیت در دسترس اطلاق می شود. در تحلیل ظرفیت با تهیه پروفیل های تقاضا، تقاضای ماکزیمم در ساعات فعالیت، در ایستگاه های مختلف و در طول روزهای مختلف هفته بدست می آید. بر مبنای تحلیل پروفیل های تقاضا و ظرفیت های موجود یکخط می توان راهکارهایی از قبیل ارائه تواتر و زمانبندی متغیر در طول روز و در طول روزهای هفته، و یا ارائه خطوط نیم راه را مورد بررسی قرار داد. در نمونه موردی در نظر گرفته شده (خط ۲۹ شهر مشهد مقدس) ۱۱ عدد اتوبوس وجود دارد که از این تعداد ۹ عدد آن در زمان آماربرداری فعال بودند. آمارگیری با یک روش کم هزینه صورت گرفت. با تهیه پروفیل های تقاضا مشخص شد که تعداد ناوگان مورد نیاز برای پوشش تقاضای ماکزیمم ۵ اتوبوس با ظرفیت ۵۵ نفر می باشد که می توانند سرفاصله ۱۰ دقیقه را ارائه دهند. این مقدار به این معناست که در ساعت اوج تقاضا تنها از ۵۵ درصد ناوگان بصورت بهینه استفاده می شود. واضح است که این درصد در ساعات دیگر کمتر از این مقدار است.