سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود طاهری فر – کارشناس ارشد سازه های هوایی
سیدمحسن محسنی شکیب – استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
قاسم جعفرزاده – کارشناس هوافضا
محسن اسدی – مربی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

این مقاله به تحلیل طراحی و ساخت پره روتور جایروپلن دونفره که دارای تیر اصلی آلومینیومی پوسته کامپوزیتی و پرکننده فومی است می پردازد درابتدا به کمک روش ماتریسی توزیع ممان و تغییر شکل درطول پره روتور تحت بارهای اولیه محاسبه شده است به منظور صحه گذاری روش ماتریسی شبیه سازی و تحلیل استاتیکی و غیرخطی پره روتور درنرم فازر المان محدود صورت گرفته است و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است که نزدیکی خوبی با یکدیگر نشان دادند درنهایت ساخت پره روتور طراحی شده شرح داده شده است که این پره درحال حاضر در صنعت هوایی کشور مورد بهره برداری قرارگرفته است.