سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود آسایش – گروه مکانیک پژوهشگاه نیرو
امیرحسین همدانیان – گروه مکانیک پژوهشگاه نیرو
علی صیامی – گروه مکانیک پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله به بررسی تحلیلی و همچنین تست آزمایشگاهی جاذب- دمپر در خطوط انتقال نیرو پرداخته شده است. در ابتدا به روش تحلیل سعی گردیده تا اصول کارکرد جاذب های دینامیکی ارائه و نحوه عملکرد آنها مشخص گردند. سپس نمونه این جاذب ها در خطوط انتقال برای ارزیابی عملکرد آنها تست گردیده و در نهایت نتایج عملکرد آنها بر حسب اصول طراحی و دستورالعمل های استاندارد ارائه شده است. با بررسی نتایج عدم کفایت استاندارد مرتبط و اهمیت استخراج دانش فنی طراحی این جاذبها نشان داده شده است. با توجه به این نتایج مشخص می گردد که علاوه بر پارامترهای متداول ارتعاشی که برخی از آنها در استاندارد ذکر گردیده اند، شکل مدهای ارتعاشی جاذب در فرکانسهای طبیعی آن نیز دارای اهمیت بالایی است که باید در انتخاب و نصب این دمپرها لحاظ و از نظر طراحی نیز باید مسائل مرتبط با آنها لحاظ گردند.