سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد میرمحمدصادقی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد وریاخورده بینان – دستیار تحقیقاتی دانشگاه تهران

چکیده:

ضخامت بهینه لایه بالادست یکی از فاکتورهای مهم درعملکرد وکارایی خط است این لایه بعنوان حائل میان لایه بالاست و سطح بستر علاوه برکاهش تنش جهت جلوگیری از پدیده گسیختگی موضعی بستر نقش اصلی خود را ایفا می کند یک یا زمسائل مهم که همواره پیش روی مهندسین طرح قرار داشته تعیین ضخامت بهینه این لایه سیستم حائل است دراین مقاله ابتدا خط بالاستی مدلسازی شده سپس صحت ودقت مدل کنترل می گردد در ادامه تحلیل حساسیت ضخامت لایه زیربالاست تحت بار محوری و سرعت عبوری خطوط باری و مسافری و نقش آن درکاهش تغییر شکل و تنش عمودی در سطح بستر نشان داده میشود درپایان با توجه به نوع بارمحوری و سرعت عبوری نمودارهایی جهت تعیین ضخامت بهینه لایه زیربالاست ارایه می گردد.