سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدهادی نامداری پور – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، باشگاه پژوهشگرا
سعید فعلی – دانشیار ، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک، کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله یک مدل تحلیلی برای بررسی رفتار پنل های ساندویچی کامپوزیتی با هسته ه انی کمب که در معرض ضربه عمودی سرعت بالا قرار گرفته اند، ارائه شده است . رفتار بالستیک کامپوزیت های بافته شده با تعیین مکانیز م های جذب انرژی حی ن ضربه و محاسبه انرژی برای تک تک آن ها مورد تحلیل قرار گرفته است. رفتار هسته هانی کمب نیز با محاسبه نیرو های متوسط چین خوردگی و برشی سلول های هانی کمب تحت ضربه مورد بررسی قرار گرفته است . در این مدل فرایند نفوذ به سه مرحله متوالی تقسیم می شود : نفوذ پرتابه در کامپوزیت رویی، هسته هانی کمب و کامپوزیت زیری . و در نهایت نتایج مدل تحلیلی با نتایج شبیه سازی عددی و نتایج تست های تجربی موجود مقایسه شده است.