سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسام محمدی دولت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
خسرو نادران طحان – دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مخازن تحت فشار که در صنعت کاربرد دارند، عموماً سازه هایی با هندسه پیچیده، همراه با ناپیوستگی های هندسی متعدد تحت بارگذاریهای گوناگون می باشند. برای بررسی و طراحی این سازه ها،تحلیل مستقیم سازه توصیه می شود . در این مقاله، تخمین رفتار شیکدان الاستیک در مخزن کروی با دو انشعاب شعاعی مجاور تحت فشار داخلی با استفاده از روش ملا ن-پریس مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. تحلیل برای ت غییرات فاصله و تاثیر تداخل میدان های تنش دو انشعاب مجاور در فشار شیکدان انجام می شود. فشارهای شیکدان الاستیک با نتایج فشار حدی مقایسه میشود