سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا تجلی فرد – دانشجوی ارشدسازه
پنام زرفام – دکتری سازه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مقدمه: براساس مشاهدات و تحقیقات به عمل امده درایران و دیگر کشورهایی که از مناطق مستعدزلزله خیز به شمار می روند تعداد زیادی از ساختمانهای فولادی که اخیرا با پدیده زلزله روبرو شده اند دارای عملکرد نامناسبی در مواجهه با زلزله می باشند ساخت بسیاری از این ساختمان ها با سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۰ یعنی قبل از ظهور ایین نامه های لرزه ای بررسی می گردد در آن زمان طراحی چنین ساختمان هایی با استفاده ازضوابط محدود لرزه ای انجام میگرفت به عنوان مثال به منظور طراحی نیروی برابر ضریب کوچکی از وزن سازه به عنوان نیروی زلزله و بدون درنظر گرفتن دیگر جزئیات شکل پذیری مورد استفاده قرارگرفت.