سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده آسوده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران –زلزله دانشگاه تهران
خسرو برگی – دکترا عمران-سازه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه سیستم های حیاتی از جمله خطوط لوله های انتقال گاز، آب، فاضلاب و … نقش مهمی را در زندگی بشر بر عهده دارند. در یک پروژه ی عملی تحلیل ریسک شبکه خطوط لوله گاز، آب، فاضلاب، نفت و غیره ابتدا باید احتمال خرابی خطوط لوله تعیین شده باشد، به همین دلیل استفاده از مدل های منحنی های شکنندگی منطبق با شرایط محلی هر منطقه ضروری است. به همین منظور طرح تحقیقاتی حاضر سعی دارد با استفاده از روش های آیین نامه ای معتبر دنیا و همچنین اجرای مدل های اجزاء محدودی متعدد با در نظر گرفتن شرایط مختلف و با انطباق آن ها با شرایط موجود در ایران مدل ها و منحنی های شکنندگی مناسبی برای استفاده در کشور را فراهم نماید.بدیهی است این امر در شرایطی انجام خواهد گرفت، که در زمینه ی مهندسی زلزله ی شریان های حیاتی در ایران آیین نامه و دستورالعمل هماهنگی وجود ندارد