سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین برومندفر – دانشجوی کارشناسی ارشد
داریوش جواب ور – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه شهیدستاری تهران
محمدرضا عصاری – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده:

درپینهای میانی دریچه ورودی تونل آب برواحد سوم نیروگاه کرخه بعد از مدت نسبتا کوتاهی از شروع کارکرد شکست ایجاد شده و درنتیجه آن دریچه مذکوربعلت درگیری ناشی از کج شدن سگمنت پایینی درعمق آب به مدت سه ماه از مدار خارج شده و تعمیر گردید. بدنبال آن تلاش برای یافتن علت حادثه و ارایه راهکاری مناسب در دستور کار قرارگرفت دراین مطالعه سعی شده است علت این پدیده که بدنبال در نظر نگرفتن برخی عوامل موثر در کارکرد دریچه درفاز طراحی حادث شده است به کمک محاسبات نظری و اجزای محدود موردبررسی و بازبینی قرارگرفته و ضمن بیان راه حل پیشنهادی مراحل تحلیل تنش کرنش ارتعاشات و ضربه قوچ انجام شده بصورت خلاصه ذکر گردد.