سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین برومندفر – دانشجوی کارشناسی ارشد، کارشناس بهره برداری نیروگاه
داریوش جواب ور – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه هوایی شهید ستاری
محمدرضا عصاری – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور

چکیده:

در پی نهای میانی دریچه ورودی تونل آب بر واحد سوم نیروگاه کرخه بعد از مدت نسبتا کوتاهی از شروع کارکرد شکست ایجاد شده و در نتیجه آن دریچه مذکور ب هعلت درگیری ناشی از کج شدن سگمنت پایینی در عمق آب، به مدت سه ماه از مدار خارج شده و تعمیر شد. ب هدنبال آن تلاش برای یافتن علت حادثه و ارائه راهکاری مناسب در دستور کار قرار گرفت. در این مطالعه سعی شده است علت این پدیده که ب هدنبال در نظر نگرفتن برخی عوامل موثر در کارکرد دریچه، در فاز طراحیحادث شده است به کمک محاسبات نظری و اجزاء محدود مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و ضمن بیان را هحل پیشنهادیمراحل تحلیل تنش، کرنش، ارتعاشات و ضربه قوچ انجام شده ب هصورت خلاصه ذکر شود.