سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین برومندفر – دانشجوی کارشناسی ارشد، کارشناس بهره برداری نیروگاه
داریوش جواب ور – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه هوایی شهید ستاری
محمدرضا عصاری – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور

چکیده:

در پین های میانی دریچه ورودی تونل آب بر واحد سوم نیروگاه کرخه بعد از مدت نسبتاً کوتاهی از شروع کارکردشکست ایجاد شده و در نتیجه آن دریچه مذکور بعلت درگیری ناشی از کج شدن سگمنت پایینی در عمق آب، به مدت سه ماه از مدار خارج شده و تعمیرگردید. بدنبال آن تلاش برای یافتن علت حادثه و ارائه راهکاری مناسب در دستورکار قرارگرفت. در این مطالعه سعی شده است علت این پدیده که بدنبال در نظر نگرفتن برخی عوامل موثردرکارکرد دریچه، درفاز طراحی حادث شده است به کمک محاسبات نظری و اجزاء محدود مورد بررسی و بازبینی قرارگرفته و ضمن بیان راه حل پیشنهادی مراحل تحلیل تنش، کرنش و ارتعاشات انجام شده بصورت خلاصه ذکر گردد