سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید یاوری – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی مکانیک، بخش مهندسی مکانیک جامدات
محمدحسن کدیور –

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل چگونگی شروع و پیشرفت شکست در اتصالات مکانیکی کامپوزیت های سه بعدی چند راستا ۱ می باشد . ساختار داخلی این کامپوزیت ها از یک طرف به دلیل وجود الیاف عمودی سه بعدی بوده و از طرف دیگر به دلیل وجود حفره های رزین ناهمگن می باشد . در این مقاله ، از یک مدل المان محدودِ ترکیبی (مِسو- ماکرو ۲) جهت بررسی شکست استفاده شده است . این مدل قابلیت محاسبه تنش در الیاف درون صفحه ای، حفره های رزین و الیاف عمودی را دارا می باشد . برای بررسی شکست در این اجزا از تئور ی های شکست هشین-تایپ ۳، کریستنسن ۴ و ماکزیمم تنش استفاده شده است . یک برنامه به زبان فرترن به مدل المان محدود متصل شده است که در هر گام آنالیز شاخص های شکست را محاسبه کرده و در صورت تشخیص شکست و متناسب با نوع شکست، تغییرات لازم را در خواص مواد ایجاد کرده و آن الیز به گام بعدی پیش خواهد رفت . نتایج، چگونگی شروع و پیشرفت شکست را در نزدیکی محل تماس و همچنین نواحی دورتر از محل تماس نشان می دهد.