سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر هاتف – استاد بخش راه وساختمان دانشگاه شیراز
علیرضا یاسری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده:

شمع های درجا بطور گسترده برای پی پل ها ودیگر سازه های مهم مورد استفاده می گیرد.شمع های درجا به منظور پایدار کردن شیروانی های سنگی نیز مورد استفاده می گیرد.بارهای اصلی وارده بر شمع های درجا عبارتند از:بار های عمودی بارهای بالا زننده Uplift) وبارهای جانبی .اگرچه برای تحلیل وطراحی شمع های درجا بویژه برای بار جانبی روش های زیادی وجود دارد اما پیشرفت این روش ها بدون در نظر گرفتن نتایج ازمایشگاهی صورت گرفته است .مقایسه نتایج ازمایشگاهی وبعضی از روش های طراحی نشان از غیر قابل اطمینان بودن این روش ها دارد.همواره نیاز به یک روش طراحی منطقی برای شمع های درجا در سنگ وجود داشته است.در این مقاله تقریبا تمام روش های اصلی تحلیل شمع های درجا تحت بارجانبی در سنگ بررسی شده است .ودر اخر هم به خاطراهمیت روشp-y یکی از روش های بدست آوردن منحنی براساس نتایج ازمایشگاهی بررسی شده است.