سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهره علاالدینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، ت
احمدرضا محبوبی اردکانی – دانشیار، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران

چکیده:

علاوه بر تحمل نیروی محوری، شمع قادر به مقاومت در برابر بار جانبی نیز می باشد . شمع های دارای بارگذاری جانبی در بعضی از سازه های ساحلی و نیز پل ها وجود دارند . تحت بار جانبی شمع دچار تغییر شکل جانبی شده و این امر سبب اعمال نیروهای فشاری از طرف خاک احاطه کننده به شمع خواهد شد. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش دستی حداکثر ظرفیت باربری شمع منفرد و گروه شمع بدست آمده و سپس با استفاده از روش اجزاء محدود و تیر بر بستر ارتجاعی شمع های تحت بارگذاری جانبی و درجا در خاک های رسی مورد تحلیل قرار گرفت. برای مدلسازی شمع به صورت دو بعدی از نرم افزار اجزا محدود PLAXIS نسخه ۸,۲ و در حالت سه بعدی از نرم افزار PLAXIS 3D Foundation وازنرم افزار تیر بر بستر ارتجاعی ALLPILE استفاده شده است. برای مدلسازی خاک مدل موهر- کلمب به کار رفته است. در مدل بار استاتیکی بر سر شمع اعمال شده است و نتایج حاصله برای نیروی برشی و لنگر خمشی در طول شمع بدست آمده است . در نهایت نتایج حاصله از روش های مختلف برای شمع های منفرد و گروه شمع مقایسه گردید