سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار دانشکده مکانیک
سعید رضاپور – کارشناس ارشد مکانیک -ساخت وتولید

چکیده:

روش هیدرومک امروزه بطور وسیع برای تولید قطعات کشش عمیق با نسبت کشش بالا مورد استفاده قرار میگیرد دراین روش از فشار هیدرولیکی پشت قطعه کار در فرایند کشش عمیق بهره گرفته می شود و قطعه کار شکل خود را دقیقا از روش سنبه پیدا می کند دراین تحقیق هر دو فرایند کشش عمیق متداول و هیدرومک با روش المان محدود شبیه سازی شده و سپس با استفاده از تحلیل نرم افزاری اعتبار نتایج شبیه سازی بوسیله مقایسه روش کلاسیک و المان محدود انجام پذیرفته و بعدبرتریهای روش هیدرومک نسبت به روش کشش عمیق متداول درتولید قطعات ارایه گردیده است همچنین تاثیر پارامترهای مختلف دخیل در فرایند از قبیل ضریب اصطکاک و شعاع گوشه ماتریس مورد بررسی قرارگرفته است.